Uređenje parkova i vrtova

Projektovanje, izgradnja i održavanje vrtova, dvorišta i drugih zelenih površina

  • Ozelenjavanje, održavanje zelenih površina
  • Prodaja sadnih materijala (četinari, lišćari, ukrasno šiblje, puzavice i dr)
  • Prodaja i ugradnja tepih trava
  • Raščišćavanje velikih površina pod korovom
  • Radovi na podizanju novih cvetnih površina sa sezonskim i višegodišnjim cvećem.
  • Sadnja listopadnih i četinarskih stabala
  • Formiranje oblika, orezivanje i šišanje ukrasnog šiblja i četinara

Od ranog proleća do kasne jeseni, dobro negovan travnjak je ukras svakog vrta. Dobar travnjak daće svakoj biljci osnovu na kojoj će se istaći u punoj lepoti, i obratno; na lošem travnjaku ceo vrtni aranžman izgubiće na lepoti. Zasnivanje dobrog travnjaka zahteva malo truda, ali rezultat će ga sa ostalim delatnostima: prodaja i proizvodnja hortikluturnog sadnog materijala, projektovanje, uređenje i kompletno izvođenje radova (vrtovi, parkovi,bašte, terase…)svakako opravdati.