Sadnja voćnih sadnica

Sadnja voćnih sadnica

Sadnice voća sade se u jesen i u proleće.
U našim klimatskim uslovima idealno vreme za sadnju je mesec novembar do polovine decembra. Kao i u proleću kada prođu mrazevi a to je početkom marta pa do sredine aprila.

Pre sadnje voćaka, neophodno je izvršiti određene pripreme za sadnju: napraviti plan budućeg voćnjaka, odabrati voćne vrste i sorte, pripremiti zemljište, izvršiti duboko oranje ili kopanje pojedinačnih jama, itd. Od navedenih pripremnih radnji zavisiće i kvalitet sadnje. Najvažniji faktor u podizanju voćnjaka je sadnica.

Za podizanje plantaže najbolje je upotrebiti jednogodišnje sadnice. Nadzemni deo treba da je dug najmanje 1 metar, a izuzetke čine višnja i breskva do 0,70 m. Treba da su kalemljene na visinu 10-15cm iznad zemlje, a mesto kalemljenja dobro sraslo.

Tehnika sadnje voćnih sadnica

Objasnićemo za početnike i amatere u najkraćim crtama tehniku sadnje. Ranije smo iskopali rupu propisanih dimenzija 60x80x40 cm, ove dimenzije variraju što zavisi od vrstezemljišta (struktura, plodnost…). Neposredno pred sađenje sadnice treba polomljene i suviše povređene žile odseći, a zdrave pravilno i ravnomerno skratiti. Koren sadnice se pre sadnje potopi u kašastu masu od kravlje balege, gline i vode ili u mešavinu zemlje i vode. Odnos goveđe balege i gline je 1:2. Bilo bi dobro da sadnica odstoji u ovoj kaši oko 24h. Vrlo bitan momenat kod sadnje je dubina sadnje. Mora se izbegavati suviše plitko kao i duboko sađenje. Sadi se na dubinu do korenovog vrata, ni u kom slučaju dublje. Kada se postavi voćna sadnica na dubini kako smo naveli, vraćamo zemlju obrnutim redom – prvo se vraća zemlja sa prvog sloja a zatim iz drugog. Zemlji se dodaje određena količina zgorelog stajnjaka ili komposta i 200-250 gr mineralnog đubriva u odnosu (8:16:24 ili 7:20:30).

Uz sadnicu se pobije kolac, te se sadnica uveže kanapom, kako bi se sačuvala od povijanja i lomljenja. Kada se voćka sadi u proleće često se dešava da je zemljište suvo, pa je zbog toga potrebno zalivanje. Zalivanje se vrši sa 5 do 6 l vode a po potrebi i više.

Da bi imali uzoran voćnjak potrebno je primenjivati kompletnu agrotehniku koja se sastoji od redovnog okopavanja, rezidbe, zaštita od bolesti i štetočina, đubrenje.