Polegle ruže , Groundcover roses

Polegle ruže , Groundcover roses
su iz godine u godinu sve popularnije. Rastu snažno u visinu od 40-100 cm, praveci gusti zbun koji je ceo prekriven cvetovima. Vrhovi izbojaka su blago povijeni I otuda naziv polegle ruze.Sade se u parkovima i vrtovima, za pokrivanje zemljišta na padinama, kamenim zidovima, u kombinaciji sa drugim biljkama, ali i kao samostalne celine. Sade se na raastojanju od 50 cm ili 4-5 biljke po metru kvadratnom. Veoma su otporne na bolesti. Zbog velike površine koju pokrivaju veoma su ekonomične. Cvetaju tokom cele godine . Postoje dve grupe i to sa sitnim cvetovima (Scarlet) I krupnim (White Meidilend).